perturbation

 • 61perturbation externe — išorinis trikdymas statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. external perturbation vok. Fremdstörung, f; äußere Störung, f rus. внешнее возмущение, f; постороннее возмущение, f pranc. perturbation externe, f …

  Fizikos terminų žodynas

 • 62perturbation ionosphérique — jonosferinis trikdymas statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. ionospheric disturbance; ionospheric perturbation vok. Ionosphärenstörung, f rus. ионосферное возмущение, n pranc. perturbation ionosphérique, f …

  Fizikos terminų žodynas

 • 63perturbation vibrationnelle — virpesinis trikdymas statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. vibrational perturbation vok. Schwingungsstörung, f rus. колебательное возмущение, n pranc. perturbation vibrationnelle, f …

  Fizikos terminų žodynas

 • 64perturbation energy — trikdžio energija statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. disturbance energy; perturbation energy vok. Störenergie, f; Störungsenergie, f rus. энергия возмущения, f pranc. énergie de perturbation, f …

  Fizikos terminų žodynas

 • 65perturbation des niveaux d’énergie — energijos lygmenų trikdymas statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. energy level perturbation vok. Störung der Energieniveaus, f rus. возмущение энергетических уровней, n pranc. perturbation des niveaux d’énergie, f …

  Fizikos terminų žodynas

 • 66perturbation Hamiltonian — trikdymo hamiltonianas statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. perturbation Hamiltonian vok. Störungs Hamiltonoperator, m rus. гамильтониан возмущения, m pranc. hamiltonien de perturbation, m; hamiltonien perturbateur, m …

  Fizikos terminų žodynas

 • 67perturbation tourbillonnaire — sūkurinis trikdys statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. vortical perturbation; whirl disturbance vok. Wirbelstörung, f rus. вихреобразное возмущение, n pranc. disturbance tourbillonnaire, f; perturbation tourbillonnaire, f …

  Fizikos terminų žodynas

 • 68perturbation aléatoire — atsitiktinis trikdys statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. accidental perturbation; random disturbance vok. zufällige Störung, f rus. случайное возмущение, n pranc. perturbation aléatoire, f …

  Fizikos terminų žodynas

 • 69perturbation harmonique — harmoninis trikdymas statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. harmonic perturbation vok. harmonische Störung, f rus. гармоническое возмущение, n pranc. perturbation harmonique, f …

  Fizikos terminų žodynas

 • 70perturbation linéaire — tiesinis trikdys statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. linear perturbation vok. lineare Störung, f rus. линейное возмущение, n pranc. perturbation linéaire, f …

  Fizikos terminų žodynas